COD.00160863 BRAZALETE INKJETA4 19mm BLANCO

COD.00160863 BRAZALETE INKJETA4 19mm BLANCO

0,67 

Envase: C/10

Descripción

19mm x 254mm BLANCO