COD.00160864 BRAZALETE INKJETA4 25mm BLANCO

COD.00160864 BRAZALETE INKJETA4 25mm BLANCO

0,80 

Envase: C/10

Descripción

25mm x 254mm BLANCO