COD.00160871 BRAZALETE LASER MED A.BLANCO

COD.00160871 BRAZALETE LASER MED A.BLANCO

55,04 

Envase: C/100

Descripción

283mmx28mm(1xAdulto)